emailfacebookinstagramlinkedintelephonetwitter
Newsy
22.06.2024

Retrofit memo

Mariusz Dankowski

„Retrofit” to popularne określenie konwersji używanego samochodu spalinowego na samochód elektryczny, poprzez kompletną modyfikację napędu. Pierwszym i jak dotąd jedynym krajem w którym retrofit został dopuszczony prawnie jest Francja, na podstawie ustawy z 13 marca 2020,

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041780558?r=QutXZhYedC

Regulacje pozwalają na ułatwione administracyjnie homologacje seryjnie konwertowanych samochodu bez uzyskania autoryzacji producenta samochodu, z zachowaniem niezbędnych parametrów technicznych i bezpieczeństwa.

W marcu 2021, francuska agenda rządowa ADEME /Agence de la Transition Ecologique/ przedstawiła raport po rocznym obowiązywaniu tego prawa. Przygotowany przez zapół inżynierów, prawników, praktyków retrofitu ,specjalistów od elektromobilności i homologacji, przedstawia ekonomiczne ramy funkcjonowania tej działalności, jego korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, oraz postulaty dla agend państwowych i samorządowych działań wspierających ten sektor.

https://librairie.ademe.fr/mobilite-et-transport/4590-etude-retrofit.html?search_query=retrofit&results=9

Stwierdza się, że samochody poddane takiej renowacji, tak jak nowe elektryczne, stanowią dobrą odpowiedź na oczekiwane nowe standardy emisji zanieczyszczeń i CO2. Wyzwaniem dla firm zajmujących się retrofitem jest konieczność bycia konkurencyjnym i zmieszczenia się w niskich kosztach.

ADEME zwraca uwagę na potencjał stworzenia nowych miejsc pracy, oceniany we Francji między 700 a 6500, w zależności od skali biznesu. Możliwość instalacji retrofitu szczególnie wzmacnia i modernizuje niezależne warsztaty, narażone na ograniczenie działalności w związku ze zmniejszającymi się potrzebami napraw i przeglądów dla samochodów elektrycznych.

Ocenia się, że retrofit nie jest konkurencją dla producentów samochodów nowych i stanowi dla nich ofertę komplementarną , ograniczoną w czasie bo zależną od odpowiedniej podaży samochodów spalinowych, których produkcja po roku 2040 ma zostać zakazana.

Efemeryczność i wrażliwy model biznesowy retrofitu mobilizuje Francuzów do przyspieszenia działań administracyjnych wspierających ten sektor.

W tym kontekście ADEME postuluje m.in.:

  • obniżenie kosztów homologacji i jej uproszczenie;
  • wprowadzenie obniżonej stawki VAT do 5,5 % na instalacje;
  • harmonizację homologacji , z akcentem na homologację wg typu, na poziomie europejskim;
  • zapewnienie ram prawnych wzmacniających udział sektora retrofitu w przeglądach i obsłudze skonwertowanych samochodów;
  • zapewnienie przepływu informacji technicznych ze strony producentów samochodów;
  • nadanie retrofitowi właściwego miejsca w rządowych strategiach inwestycyjnych, zwłaszcza dających finansowe wsparcie elektromobilności;
  • ulgi podatkowe dla firm i organizacji kupujących zretrofitowane pojazdy;
  • propagowanie i wspieranie korzystania z retrofitu przez gminy i samorządy.

19 maja br ADEME opublikowała komunikat prasowy w tej sprawie: https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2021/05/CP-ADEME-Etude-retrofit-19052021.pdf

Podkreśla się szczególną atrakcyjność ekonomiczną i funkcjonalną konwersji samochodów użytkowych, zwłaszcza busów, co powinno zainteresować operatorów flot firmowych czy samorządowych.

Możemy skorzystać z doświadczeń Francji i uruchomić w Polsce prężny sektor retrofitu, skorzystać z ich legislacji oraz uwzględnić postulowane przez Francuzów modyfikacje i usprawnienia dla tej pionierskiej w Europie praktyki.