emailfacebookinstagramlinkedintelephonetwitter

Retrofit

Konwersja samochodów z silnikami spalinowymi na elektryczne – „retrofit”

Skąd ta potrzeba?

Wiele podmiotów gospodarczych, spółek miejskich, firm pracujących na zlecenie samorządów, musi wykonywać prace wymagające transportu w centrach miast, parkach, alejkach, terenach rekreacyjnych. Sprzątanie, mycie ulic, szyldów, wywóz liści i trawy lub zwykły dowóz produktów do sklepów zlokalizowanych w strefach ruchu pieszych, z ograniczoną możliwością wjazdu samochodami z napędem spalinowym.

Czeka nas również pojawienie się większej ilości stref zielonych w centrach miast, gdzie wjazd możliwy będzie jedynie pojazdem zeroemisyjnym. Również same samorządy będą musiały wyposażyć swoje floty oraz floty spółek samorządowych w pojazdy zeroemisyjne. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych ( Dz.U. 2021 poz.110 z p. zmianami ) narzuca jednostkom samorządu terytorialnego minimalne limity udziału pojazdów elektrycznych (wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania) w użytkowanej flocie (art. 35 – 30%, wejście w życie 1 stycznia 2025), oraz we flocie podmiotów realizujących zadania transportu publicznego ( art. 36 – 30% wejście w życie 1 stycznia 2028). Ta sama ustawa określa warunki powstawania stref czystego transportu (art. 39) i mimo, że była i będzie modyfikowana, jest oczywiste, że strefy takie będą powstawać. A poza tym, czy nie byłoby mieszkańcom przyjemniej, gdyby pracująca w nocy zamiatarka do ulic była cicha, a nie klekotała silnikiem Diesla? I gdyby kurier z zakupami ze sklepu internetowego przemieszczał się ulicami centrum bezszmerowo?

Do powyżej opisanych wymagań trzeba będzie się przygotować, im szybciej tym lepiej.

Do wyboru są następujące możliwości:

  • dla jednostek samorządowych we flotach pojazdów służbowych – tylko pojazdy elektryczne, z akumulatorami (tzw. BEV – Battery Electric Vehicles) oraz napędzane gazem ziemnym,
  • dla firm organizujących transport publiczny – autobusy elektryczne lub… wodorowe.

Ciekawostką pozostaje fakt, dlaczego śmieciarka może być napędzana gazem ziemnym, a autobus nie. Definicja autobusu zeroemisyjnego mówi jedynie o napędzie elektrycznym wodorowym oraz o „silniku, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych” – czyli silniku elektrycznym zasilanym inaczej, niż ogniwami paliwowymi.

I co teraz?

Jeśli z powodów ustawowych lub wysokiej świadomości ekologicznej, potrzeb wizerunkowych czy jakichkolwiek innych chcecie Państwo dołączyć do grona posiadaczy pojazdów elektrycznych to istnieją dwie możliwości:
– kupić nowe pojazdy,
– lub w ekonomiczny sposób przerobić już istniejące.

Nie będziemy wgłębiać się w zagadnienia ceny zakupu nowych pojazdów elektrycznych, sami Państwo wiedzą lub się dowiedzą, że nie jest to mały wydatek. Tym bardziej jeśli sprawdzą Państwo np. wartość obecnych pojazdów, które chcielibyście sprzedać, by pozyskać część środków na zakup nowych. Często księgowo przedstawiają one wartość równą ułamkowi ceny zakupu. Obawiam się, że możliwa do uzyskania cena rynkowa kilkuletniego „dostawczaka” nie pokryje nawet wartości wpłaty wstępnej do leasingu czy najmu długoterminowego.

Trzeba również pamiętać, że oprócz samych pojazdów elektrycznych trzeba zaprojektować, zakupić i zainstalować infrastrukturę ładowania – co dodatkowo podnosi koszty. Trudno, żeby samorządowe pojazdy elektryczne wieczorami parkowały przy ogólnodostępnych stacjach ładowania. Tę infrastrukturę trzeba mieć na miejscu, często do wyłącznej dyspozycji ze względu na realizowane cele statutowe, misje.

Oferujemy Państwu w powyższym zakresie kompleksową usługę.

Specjalna część naszej działalności to konwersje pojazdów spalinowych na elektryczne ( lekkie dostawcze i autobusy ). Za pomocą własnego działu projektowego oraz własnych rozwiązań technicznych w dziedzinie silników, falowników i ładowarek jesteśmy w stanie zamienić napęd w Państwa pojazdach z silnika wysokoprężnego lub benzynowego w ekologiczny, cichy, tani i bardzo sprawny pojazd z silnikiem elektrycznym. To samo dotyczy pojazdów specjalnych, jak zamiatarki uliczne, małe pojazdy z zabudową do wywozu śmieci itp.

Z przyczyn ekonomicznych taki „retrofit”, czyli zamontowanie czegoś nowego, w tym wypadku napędu oraz magazynu energii, w istniejącym pojeździe sensowne jest w samochodach dostawczych i autobusach. Jesteśmy gotowi wesprzeć wdrożenia takich rozwiązań w pojazdach tylnonapędowych, np. w popularnych modelach Forda Transit czy Mercedesa Sprintera oraz w praktycznie każdym autobusie.

Działanie takie wpisuje się w coraz bardziej popularną koncepcję Circular-Economy czyli gospodarki obiegu zamkniętego – to koncepcja zakładająca minimalizację wpływu na środowisko tworzonych produktów poprzez taki wybór składników i projektowanie, który umożliwi powtórne ich wykorzystanie. Z gospodarką obiegu zamkniętego wiąże się także pojęcie cradle-to-cradle. To sposób projektowania i produkcji przedmiotów zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju tak, by po zakończeniu ich użytkowania, można je było włączyć do ponownego obiegu. I właśnie takie rozwiązanie proponujemy – pojazd poddany konwersji napędu spalinowego na elektryczny nie tylko będzie tańszym rozwiązaniem. Będzie również niósł za sobą znacząco mniejszy ślad węglowy i pozwoli na obieg środków finansowych w lokalnej gospodarce. Serwis, części zamienne, proces konwersji – zrealizowane będą przez lokalne zasoby lokalnych firm. Wspierać będziemy w ten sposób swoją gospodarkę a minimalizować redystrybucję środków finansowych za granicę, przy jednoczesnym wspieraniu miejsc pracy na lokalnym rynku. W takim wypadku oczywiste oszczędności w porównaniu do zakupu pojazdów nowych (nawet ponad 50%) mogą zejść na drugi plan.

Jeśli posiadane przez Państwa obecnie pojazdy z jakichś względów nie mogą być poddane konwersji ( ze względu na ich wiek, przedni napęd czy inną specyfikę ) pomagamy w pozyskaniu samochodów używanych do procesu konwersji. Sprzedaż obecnie eksploatowanych i zakup nowszych, również z drugiej ręki, nadal jest dużo tańszym rozwiązaniem od zakupu nowego pojazdu, którego nie będziemy mogli samodzielnie serwisować nawet przez kilka lat – co dodatkowo zwiększy koszty.

Dostarczamy kompletny zestaw wymaganych zespołów: silnik, falownik, przekładnię, elementy mocujące, okablowanie, zestaw baterii oraz elementy sterowania, a następnie montujemy to wszystko w wyspecjalizowanym serwisie. Komponenty zdemontowane napędu spalinowego mogą być sprzedane jako elementy używane na rynku wtórnym lub zezłomowane.

Inteligentne rozwiązanie

Oprócz wykonania takiej konwersji oferujemy również wsparcie w zakresie doboru stacji ładowania (jednokierunkowej lub dwukierunkowej – ponieważ w godzinach nocnych bateria Państwa pojazdu może stanowić komercyjnie eksploatowany element generujący przychody z realizacji usług dla operatorów energetycznych) i jej montaż. Jeśli kiedyś zdecydują Państwo o inwestycji w fotowoltaikę rachunki za prąd do ładowania pojazdów spadną.

Możemy również dostarczyć Państwu tzw. bank energii, czyli zestaw akumulatorów i elektronikę, zdolną pochłaniać nadwyżkę energii produkowaną w czasie słonecznego dnia po to, by oddać ją po zachodzie słońca. A co najciekawsze, dzięki technologii dwukierunkowej komunikacji pomiędzy skonwertowanymi pojazdami a siecią ładowania takimi bankami energii mogą stać się Państwa samochody elektryczne. Oprogramowanie, które tym zarządza dopilnuje, żeby na zaplanowaną godzinę baterie w samochodach były naładowane.

Skontaktuj się z nami

Partnerzy

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu i zadawania pytań: